Що таке елеватор? Його функціонал

Зерновий елеватор це сучасний промисловий комплекс, який призначений для підготовки, приймання та зберігання, сушіння та відвантаження зерна відповідної кондиції та знаходиться в умовах, які дозволяють підтримувати рівень та якість згідно встановлених стандартів. Завдяки тому, що максимальна кількість технологічних процесів елеватору автоматизовані, мінімізується вірогідність допущення помилок персоналом.

Принцип роботи елеватора

Принципи роботи елеватора полягають в поетапному виконанні наступних технологічних процесів:

 • приймання зерна – може здійснюватися завдяки різним видам транспорту (автомобільним, залізничним, водним);
 • обробка та підготування – очищення зерна від домішок, сушка в зерносушарках, калібрування зерна;
 • зберігання – відбувається в силосах, оснащених обладнанням для активного вентилювання та дезінфекції;
 • відвантаження – комплекс засобів, призначених для відвантаження матеріалу різних масштабів за допомогою бункерів, транспортерів та пневморукавів.

 

Типи елеваторів

В залежності від цільового використання зернові елеватори можна поділити на:

 • заготівельні та хлібоприймальні – орієнтовані на приймання та очищення зерна з господарств для коротко та середньотривалого зберігання з подальшим транспортуванням великими партіями; базисні призначені для більш тривалого зберігання зернового матеріалу;
 • виробничі – частіше за все будують при комбікормових та круп’яних заводах, або поблизу млинів;
 • портові та перевалочні – їх будівництво націлене на переправнізони, для можливості транспортування зерна різними видами транспорту, в основному морським та залізничним.

Переваги власного зернового елеватора

Елеватор зерновий це не лише місце для зберігання, а комплекс об’єднаних споруд, які відповідають критеріям, які поєднують в собі наступне: продуману технологію приймання матеріалу, з метою мінімізації простою в жаркі періоди сезону; забезпечені спеціальним обладнанням, яке відповідає за очищення врожаю до сушки; схема технологічного просушування дозволяє одразу обробляти великі партії вологого зерна; можливість окремого зберігання великих партій матеріалу; повна автоматизація виробничих процесів, що забезпечує економію трудових ресурсів та максимальний контроль якісного виконання процесів; використання енергозберігаючого обладнання.

Багатофункціональність елеватору дозволяє власнику чітко спланувати робочі процеси в агрокомпанії, досягти точного обліку вирощеної продукції, бути впевненому в збереженості врожаю та вчасно експортувати продукцію з максимальним збереженням її високої якості.

Наша команда допоможе з вдалим вибором необхідного обладнання, враховуючи індивідуальні потреби кожного клієнта. З усіма наявними пропозиціями більш детально можна ознайомитися за посиланням: https://siydobro.com/product/obladnannia-dlia-zberihannia-zerna/

Сучасні сховища для зерна

Зберігання зерна – один із найважливіших процесів, який потребує ретельного підбору необхідного обладнання для збереження високих якісних та кількісних показників отриманого врожаю, враховуючи різні періоди зберігання. Будівництво власних зерносховищ набирає все більшої популярності як у великих зернових холдингів, так і в сільськогосподарських виробників, зокрема фермерів. Основною з причин є прагнення зменшити витрати на послуги зберігання зернового матеріалу у сторонніх організацій.

Типи зерносховищ

Найважливіші фактори, які потрібно враховувати при виборі зерносховищ:

 • термін зберігання (тимчасове чи тривале);
 • особливості конструкції (склади, ангари, елеватори);
 • види процесів, які в них будуть виконуватися (зберігання, сушіння та інша обробка);
 • рівень механізації (механізовані чи напівмеханізовані);
 • наявність обладнання для якісного вентилювання.

Основними типами зерносховищ є: залізобетонні елеватори з металевими конструкціями та зернові склади чи ангари, з горизонтальними та похилими підлогами. Зерносховища можуть бути відкритого та закритого типів. У відкритих зерносховищах зазвичай зберігають щойно зібраний врожай, закриті – призначені для більш тривалого зберігання. Найпоширенішими сховищами закритого типу є: силоси та елеватори. На нашому сайті Ви можете більш детально ознайомитися з наявними пропозиціями https://siydobro.com/product/obladnannia-dlia-zberihannia-zerna/

Вимоги до зерносховищ

Важливою метою зерносховищ є збереження якості зернового матеріалу, шляхом забезпечення належних умов для зберігання. Основні вимоги до зерносховищ:

 • міцність та стійкість – конструкції мають буди достатньо міцними, щоб витримувати тиск зернового матеріалу, а також, захистити від атмосферних опадів, поверхневих та ґрунтових вод;
 • герметичність – здатність конструкції захищати від гризунів, птахів та різноманітних дрібних шкідників (комах, кліщів, зернова міль тощо);
 • місткість – здатність зберігати одразу декілька партій зерна;
 • термозахист – забезпечення та утримання належного температурного режиму для надійного та тривалого зберігання зерна, незалежно від зовнішніх природних факторів;
 • вентилювання – комплекс технологічних процесів, які захищають зерно від самозігрівання та забезпечують ефективну терморегуляцію;
 • безпечність – конструкції мають бути побудовані відповідно до вимог пожежної безпеки та санітарних норм.

Вартість зберігання зерна на елеваторі

Вартість зберігання зерна, в першу чергу, залежить від обсягу продукції, яку потрібно зберігати та необхідних додаткових послуг з її обробки. З цього випливає рентабельність наявності власних зерносховищ. Власне зерно сховище дозволить скоротити витрати на послуги зберігання, сушіння та інших процесів обробки зерна. Частіше за все врожай зберігають тривалий період до досягнення максимальної його ціни при реалізації.

Біогазові установки як альтернативна енергія

Біогазові установки – це комплекс технологічно обладнаних споруд, який переробляє різні органічні відходи в органічний газ. Біогазові установки є одним з перспективних напрямків в перероблюванні відходів тваринного походження.

Технологія виробництва біогазу вважається інвестиційно привабливою, оскільки для цього наявний великий сировинний потенціал, що сприяє низькій собівартості.

Утворення біогазу

Екологічно чистим джерелом енергії являється біогаз, який частково забезпечує розв’язання питання з поліпшенням екологічних проблем глобального безупинного збільшення та накопичення органічних відходів та зменшує потребу в видобувних природних ресурсах.

Для отримання біогазу використовується великий спектр органічних відхотів: гній, фекальний осад, молочні відходи, відходи забійних та переробних цехів, відходи з повсякденного побуду, відходи патоки та крохмалю, картоплі та кавової пульпи. Найбільш розповсюдженим видом відходів для утворення біогазу є гній. Рішення з перероблювання гною має суттєвий вклад в збереженні екології навколишнього середовища, таким чином зменшуючи масштаби накопичення його в місцях схову.

Біогаз проєкт: цілі та варіанти використання

Основними напрямками використання біогазового продукту є:

 • для нагрівання води споживачам в котельних агрегатах шляхом спалювання;
 • використання біогазу шляхом змішування з природним газом;
 • для сільськогосподарської техніки у вигляді осушеного та очищеного продукту перероблювання;
 • для використання сушіння сіна та посадкового матеріалу (насіння);
 • виробництво добрив;
 • добування електроенергії тощо.

 

Гарантією високої продуктивності біогазових установок є розумний підхід до підготовки біосубстрату. Для вірного вибору БГУ компанія «Сій Добро» підходить індивідуально до кожного клієнта, виходячи з конкретного випадку. З усіма запропонованим обладнанням Ви можете ознайомитися за посиланням: https://siydobro.com/product/obladnanya-dlya-pererobko-i-vidalinnya-gnoya/

Перевагою біогазової установки являється простота конструкції та обслуговування. Наприклад, стаціонарні модульні установки дають можливість нарощування, зменшення виробничих потужностей завдяки модульності, на відміну від інших альтернативних джерел енергії, можуть працювати при будь-яких погодних умовах.

Використання БГУ має позитивний агротехнічний результат. Завдяки використанню біодобрив, як результату перероблювання даних установок, відновлюється родючість ґрунтів, що в майбутньому матиме позитивний вплив на урожайність.

Біогазові установки – це дохідний шлях у розв’язанні питань перероблювання відходів тваринництва. Використання БГУ рентабельне завдяки повному циклу перероблювання, в результаті якої можна отримати біогаз, енергію або комплекс добрив. Безвідходна технологія забезпечує отримання декількох джерел доходу.

Оптимальні умови утримання свиней шляхом автоматизації

Для того, щоб забезпечити здоров’я та оптимальний приріст тварин, необхідно створити належні умови їх утримання. Автоматизація свиноферми допоможе забезпечити контроль годування, напування, мікроклімату та освітлення, таким чином, дасть можливість створити оптимальне середовище для проживання.

Міні ферма для свиней

В умовах сьогодення міні ферма займає одне із ключових важелів в сільському господарстві. Міні господарство насамперед – це оптимальний варіант для середнього та великого бізнесу.

Плюси міні ферми:
– легкість та компактність в будівництві;
– достатньо невеликої кількості співробітників;
– мінімальні інвестиції та капіталовкладення;
– висока рентабельність внаслідок мінімальних вкладень.

Свиноферма під ключ

Для полегшення та ефективного розвитку вашого бізнесу ми пропонуємо готові рішення свинокомплексу під ключ, де наша компанія надасть широкий спектр можливостей щодо будівництва, модернізації та спрощеної системи утримання свиней.

Наші фахівці допоможуть вам з вибором та установкою необхідного обладнання:
– відділення системи вентиляції, опалення та охолодження – що забезпечить сприятливий мікроклімат та комфортні умови для тварин;
– системи сухого та рідкого годування – забезпечить швидку подачу поживних речовин при максимальній економії для швидкого приросту ваги тварин;
– відділення для осіменіння, супоросних свиноматок та дорощування поросят – індивідуальне утримання тварин в залежності від цільової потреби господарства.

З більш детальною інформацією ви можете ознайомитися за посиланням: https://siydobro.com/product/svinnokompleks/

Системи утримання свиней

У свинарських господарствах є широкий вибір систем та способів утримання груп тварин в залежності від статево-вікових та виробничих напрямках. Для того, щоб обрати необхідну систему та спосіб утримання тварин необхідно розуміти: спеціалізацію ферми, кліматичні умови в залежності від зони утримання, технологію виробництва та відтворення тварин. Наша компанія пропонує все необхідне обладнання для безвигульного утримання. Безвигульне утримання – передбачає перебування тварин у приміщеннях з моменту народження до досягнення необхідної вагової категорії та фізіологічного стану.

В цьому випадку, для більш зручного утримання тварин, використовують спеціальні конструкції у вигляді станків, які забезпечують індивідуальне зростання кожної тварини та мінімізують ризик небезпеки пошкодження.

Для кожного підприємства важливо забезпечити високі економічний розвиток та продуктивність свого бізнесу завдяки здоровим та високопродуктивним тваринам. Багато факторів впливає на їх стан, такі як: температурний режим в приміщеннях, якісна та збалансована годівля, належні умови утримання. Наша компанія пропонує високоякісне обладнання, яке дасть змогу полегшити вашу роботу та зекономить Ваш час та витрати.

Виробництво комбікорму для тварин

Корми тваринного походження цінуються високим рівнем протеїну та вітамінів. Вони багаті на мінеральні поживні речовини та жири, добре перетравлюються та засвоюються тваринами.

До кормів тваринного походження відносять: молоко та продукти його перероблення – молозиво, сироватка; продукти перероблення м’ясних заводів – борошно із м’яса, кісток та крові, технічний жир; продукти перероблення рибної промисловості – борошно, риб’ячий жир, фарш тощо.

Білки тваринного походження неможливо повністю замінити в раціоні, їх ще називають «будівельним матеріалом», оскільки вони мають найвищі показники якості. У відносно невеликому різноманітті продуктів з білками даної групи наявні всі необхідні амінокислоти, які забезпечують повноцінний розвиток та функціонування організму (24 амінокислоти, з них 9 незамінних).

Щоб домогтися повноцінного розвитку тварин, максимальних показників приросту та продуктивності, забезпечити високу стійкість до різноманітних захворювань, використовуючи лише корми, практично неможливо. Тваринам та птиці потрібні білки, тому, при вигодовуванні тварин все частіше до раціону додають кормові добавки, розроблені за спеціальною схемою..

До таких добавок відносять:

 • амінокислоти;
 • мінеральні речовини;
 • ферменти;
 • консерванти та ін.

Амінокислоти для комбікорму

Амінокислоти в раціоні відповідають за насичення кормів поживними елементами. В основному вони бувають рідкої або твердої форми (гранульовані або порошкоподібні). Ринок кормових амінокислот досить багатий, проте обрати необхідні можна лише врахувавши вид тварин, генетичні та інші фактори.

Найціннішими добавками для тварин вважають:

 • лізин (L-лізину) – поліпшує процеси перетравлення їжі, допомагає в обміні вуглеводів, білків, та інших процесах, відповідає за ріст молодих особин;
 • треонін (L-треонін) – відповідає за засвоєння протеїнів, відіграє важливу роль в прирості білку.

Щоб зберегти цінність даних добавок не можна нехтувати умовами їх зберігання. Приміщення має бути сухим та добре вентильованим. Рідкі форми випуску слід зберігати в темному місці, в темній тарі.

Амінокислотний аналіз

В процесі виробництва комбікормів дуже важливо дотримуватися співвідношення амінокислот. По-перше, забезпечується високий рівень засвоєння амінокислот та білків, по-друге, максимально збільшує приріст м’яса та знижує витрату спожитого комбікорму. Оптимальне співвідношення амінокислот лізину та треоніну –  від 1до  0,63.

Амінокислотний аналіз дає можливість чітко визначити вміст індивідуальних амінокислот в комбікормах. Таким чином, дозволяє розробити необхідну рецептуру кормів та контролювати їхню якість, що, зі свого боку, веде до збільшення продуктивності тварин.

Отже, збалансований корм – це незамінна основа для вигодовування тварин та птиці. Від його якості напряму залежить здоров’я тварин та смакові властивості готової продукції.

Чому самостійно виготовляти комбікорм вигідно?

Сучасні реалії підштовхують підприємців до пошуку нових шляхів мінімізації затрат у виготовленні комбікормів та пошуку важелів, які дозволять зменшити собівартість продукції, таким чином, дають можливість побудувати високорентабельний бізнес саме у сфері власного кормовиробництва.

Власне комбікорм виробництво завжди вигідне. Корм, виготовлений на власному заводі, значно кращий по смакових якостях та енергетичній цінності. Господарство ретельно підбирає зернові культури та шрот для перероблювання; розробляє власну рецептуру кормів, враховуючи вік, стать, сезонність і продуктивність тварин; дотримується заходів біобезпеки. Адже збалансований раціон тварин – запорука прибутковості підприємства. А більшість тваринницьких господарств паралельно займаються рослинництвом, що дає змогу отримати власну сировину та спрощує процедуру виробництва.

Що необхідно для власного виробництва комбікормів?

Щоб вдало спланувати власне виробництво сучасних комбікормів, перш за все, необхідно скласти надійний бізнес-план. Виділимо важливі складові, на які, в першу чергу, потрібно звернути увагу:

 • аналіз ринку споживачів та їх запитів: комбікорми можна виробляти як для власного споживання господарством, так і для реалізації іншим підприємствам, фермам, приватним подвір’ям, зоопаркам та ін.;
 • аналіз сировинної бази: пошук надійних постачальників та використання власних виробничих потужностей;
 • підбір фахівців з розробки збалансованої рецептури кормів;
 • організація виробничого приміщення необхідної площі з вигідним розташуванням;
 • автоматизація виробництва, підбір сучасного обладнання та технологічної лінії, враховуючи індивідуальні параметри господарства: вдало підібрані складові допоможуть побудувати високу виробничу потужність господарства і знизити ризики збоїв у процесах виробництва;
 • зберігання готових комбікормів: терміни зберігання готових кормів залежать від їх видів. Мінеральні можуть зберігатися роками, а от з білковими та вітамінними добавками – всього декілька місяців. Подолати труднощі зі зберіганням дозволяє бункер для комбікормів, продумана конструкція якого забезпечує вентилювання та захищає від впливу зовнішніх факторів (вологи, шкідників, птахів, опадів, гризунів).

Переваги власного виробництва

Як показує практика, господарства, які перейшли з покупного комбікорму на власний, побудувавши завод, відкрили для себе ряд переваг. Наприклад, використання власної сировини дозволяє зменшити собівартість виготовленого корму. Вигідне розташування заводу – зменшує затрати на транспортування сировини на перероблювання, а кормів для годівлі на власному господарстві. З’являється можливість отримати додатковий дохід від реалізації корму, при умові нарощеної виробничої потужності. Від того як роблять комбікорм залежить загальний стан тварин та їх результативність.

Як вибрати комбікорм для свиней?

Серед загальних положень годування та утримання свиней на підприємстві важливим фактором в технологічному ланцюжку виробничого процесу є енергетичний баланс наявної кормової бази. Значною величиною для оцінки кормів та якості загального раціону рахується насамперед вміст кількості енергії, яку можливо порахувати, виходячи зі загального складу комбікорму. Тому вибір комбікормів у свинарстві становиться одним з важливих питань в технологічному виробництві. Це забезпечить подальше високопродуктивне та рентабельне виробництво на підприємстві.

Інгредієнти – основа годування

Існує багато видів кормів для різних груп та наявних порід у свинарстві. Усі вони мають різну кількість та склад інгредієнтів. Часто самому підприємцю важко розібратись, якій комбікорм є правильним та корисним саме для Вашого підприємства. Тому розроблені загальні норми та розрахунки для оптимального годування тварин, які можливо знайти в різних ДСТУ комбікорм для свиней. В них можливо отримати інформацію, щодо:

 • Загальних інгредієнтів, їх класифікації, вмісту енергії компонентів
 • Терміну придатності та норм зберігання
 • Норми кормів, кормових добавок та інше

Особлива увага на зберігання

Складування та зберігання комбікормів важливо для підтримки потрібного рівня енергетичного балансу комбікормів. Тому в виборі комбікормів зверніть особливу увагу на термін зберігання комбікормів. Так згідно загальним нормам:

 • Повнораціонний корм без спеціальних добавок можливо зберігати до 3 місяців
 • Іноді для збільшення строку зберігання використаються спеціальні консерванти для комбікорму. В такому випадку можливий строк зберігання біль ніж 6 місяців

Використання простроченого комбікорму веде до зниження вазі тварин, ускладнень їх травлення, появи загальної хвороби поголів’я,  та інше.

Важливо також звернути увагу на пакування комбікорму для тривалого та безпечного зберігання. Для цього застосують спеціальні високоякісні мішки для зберігання комбікорму з картону, поліестеру або інше. На них зазначено інформація про склад комбікорму, терміни придатності, норми ДСТУ.

Зазвичай на свинарських підприємствах не використовують один від комбікорму, так як різні групи тварин мають свої особливі потреби. Тому в такому випадку оптимальним буде звернутися до компанії Buschhoff. Комбікормовий завод Buschhoff забезпечить як завжди краще виробництво комбікорму для Ваших тварин. Ми урахуємо усі можливості для збереження енергетичного балансу кормової маси з точки зору технології, вибору обладнання для виробництва та зберігання.

Як підібрати комбікорм для курей (несучок, бройлерів)

При розв’язанні питання, щодо комбікорму та складу безпосередньо його оптимального рецепта в галузі птахівництва є багато моментів, на які дуже ретельно необхідно звернути увагу. Тому що птиця особливо полюбляє корм, якщо він, по-перше, свіжий, та має правильно складений рецепт для кожної окремої групи. Комбікорм забезпечує правильне та збалансоване харчування! А це своєю чергою вирішує питання для подальшого ведення та планування господарської діяльності підприємства.

Склад

Комбікорм для курей та різні сорти комбікорму для птиці мають деякі схожі питання складання рецепту та застосування загальних норм виробництва. Але для прийняття комплексних рішень, щодо складу та вибору комбікорму необхідно звернути особливу увагу на наступні моменти:

 • Загальна кількість поголів’я та груп птиці
 • Наявність власної кормової бази
 • Можливості швидкого транспортування компонентів до зони виробництва або готового комбікорму до зони використання корму
 • Умови утримання курей (несучок, бройлерів)
 • Умови утримання птиці
 • Загальна мета виробництва

Комплексні рішення

Завжди є можливість комплексних рішень застосування рецептур для окремих груп утримання птиці. Але для оптимального ведення господарської діяльності необхідно дивитись на окремі деталі. Тому звернемо увагу на деякі категорії птиці:

 • корм для курей несучок складається з важливістю урахування правильного годування для підвищування кількості яєць. Тому потрібно звернути увагу на наявність в раціоні якісного зерна, вітамінів, кальцію, фосфору. Це ті умови, які впливають на збільшення несучості курей, та якість і сорт яєць
 • який корм давати бройлерам для швидкого набору ваги – це інша частина питання. Для них можливо підготувати повнораціонний корм, або концентрати та кормові добавки. Але найкращім варіантом вважається все ж застосування повнораціонного корму
 • В комбікорм для птиці має додаватись кукурудза, вапняк, ячмінь, макуха та інше. Застосування повнораціонного комбікорму має перевагу при утриманні птиці.

Приготування комбікорму на власному підприємстві має завжди переваги в можливості контролю складу корму, його якості, економії коштів та інше.

Комбікормовий завод Buschhoff забезпечує завжди краще рішення, щоб комбікорм для Вашої птиці був смачним і максимально корисним. Ексклюзивна якість корму, правильне подрібнення інгредієнтів, додавання необхідних компонентів також в малих пропорціях, оптимальне зберігання компонентів та готового комбікорму – це те, що Вам потрібно. Тому ми чекаємо на Вас! Ми обов’язково розробимо лінію виготовлення комбікорму, яка буде найкраща для Вашого підприємства!

Мобільні комбікормові заводи Buschhoff

мобільний комбікормовий завод

Комбікормові суміші – важливий елемент для збалансованого раціону годівлі тварин та птиці. В Україні для виробництва високоякісного комбікорму перевага віддається стаціонарним установкам. Але технологічні перспективи, позитивні приклади та нові можливості застосування мобільних установок наряду або в комбінації зі стаціонарними на підприємствах в Європі якнайкраще зарекомендували себе. Тому зацікавленість до перспективних технологій мобільних агрегатів поступово зростає і в нас.

Новітні рішення організації виробництва ефективної кормової бази за допомогою мобільних установок пропонує відомий німецький постачальник обладнання фірма Buschhoff

Технологічні можливості

Фірма Buschhoff виробляє мобільні комбікормові заводи модельного ряду TOURMIX, які агрегатуються з шасі вантажного автомобіля (нового або б/в). Вони представляють компактну пересувну установку для виготовлення комбікорму з усіма технологічними етапами перероблювання сировини: точне зважування, надійне складування, транспортування, подрібнювання та змішування корму згідно з індивідуальною технологією. Мобільні установки оснащуються молотковою дробаркою (потужність до 25 зернових т/год), зерноплющилкою (потужність до 20 зернових т/год), високоефективним змішувачем, пневматичною або шнековою системою вивантаження. З додаткового обладнання виділимо систему дозування олії, пульт дистанційного керування, зважувальний комп’ютер. Комбінація найкращих рішень забезпечує потужне виробництво високоякісного комбікорму!

Отримані переваги

  • мобільність дозволяє планувати застосування в роботі для декілька хазяйств або  їх окремих відділень
  • виробництво комбікорму відбувається безпосередньо в містах зберігання сировини або на тваринницьких комплексах, що знано зніжує логістичні витрати
  • якісний комбікорм для різних видів тварин і птиці, який виготовляється згідно з необхідною для цього підприємства технологією та визначеною рецептурою.
  • завдяки автоматизації виробництва можливо просте керування установкою, оптимальне забезпечення технологічного ланцюга виробництва комбікорму
  • висока рентабельність завдяки експлуатаційним якостям, низьким витратам на обслуговування
  • широкий діапазон потужності установки в залежності від модельного варіанту та оснащення
  • можливість легко продати установку або доустаткувати обладнання згідно з потребами підприємства
  • збільшення оцінювальних можливостей для оптимізації роботи

Переваги будівництва комбікормового заводу поруч з елеватором

 

Кожний проєкт компанії Buschhoff розглядається та планується індивідуально. Часто при детальному розгляду концепту та вибору оптимального рішення щодо реалізації проєктів наші фахівці разом зі представниками замовника приходять до спільного висновку будівництва виробничого комплексу. Так, деякі підприємства обирають для більш рентабельного ведення діяльності стратегію об’єднання окремих видів діяльності для подальшого будування спільного технологічного ланцюга. Наприклад, на сьогоднішній час поширене сусідство на одній виробничої площі одночасно комбікормового заводу та елеватору. Це відкриває нові можливості для якісного та потужного, прибуткового та рентабельного ведення господарської діяльності.

Нові можливості в перевагах

Будівництво комбікормового заводу поруч з елеватором надає виробничому комплексу широку палітру переваг, серед яких підкреслимо наступні:

 • зростання економічної вигоди шляхом перероблювання зернових на комбікормові суміші з доданою вартістю
 • надання послуг зі зберігання зернових, з перероблювання сировини, виготовлення кормових сумішей іншим господарствам, а також безпосередньо продаж виробленої продукції
 • робота на елеваторах на комбікормових підприємствах й безпосередньо на комбікормовому заводі може бути об’єднана та забезпечена загальною системою автоматизації комплексу
 • відповідальність та контроль за якістю продукції
 • загальна диверсифікація ризиків виробництва
 • простота організації виробничого процесу
 • енергоефективність обладнання та комплексу

Вище зазначені переваги відкривають також для підприємств можливості виробничої незалежності в разі використання вироблених кормів для забезпечення власних потреб в годуванні тварин або птиці. На власному прикладі успішного ведення господарської діяльності, шляхом досягнення кращих показників у годуванні тварин можливо залучати нових клієнтів для збуту сировини та якісного комбікорму.

Додатковий вагомий аргумент

Технологічний ланцюжок при будівництві комбікормового заводу поруч з елеватором дозволяє об’єднати деяку інфраструктуру, заощадити кошти при будівництві шляхом використання інженерних споруд, загального майданчика, транспортних систем, обладнання для зберігання, а також для транспортування компонентів до виробничих приміщень. Дані особливості дозволять також знизити загальні капітальні витати.

Партнерство також об’єднає, дає переваги та нові можливості

До планування таких виробничих комплексів потрібно підходити з особливою увагою, бо при компонуванні обладнання потрібно ураховувати усі норми, потреби та можливості автоматизації виробництва. Компанія Buschhoff має багатий опит в розробці подібних проєктів по всьому світу. Ми пропонуємо цікаву та економічно розумну альтернативу: елеватор з комбікормовим заводом в горизонтальної плоскості. Це забезпечує наочність окремих процесів, легкий доступ до усіх вузлів обладнання. Запатентована програма автоматизації виробництва, підбір окремого обладнання мають забезпечити економічне виробництво якісного продукту.
Ми завжди готові запропонувати Вам оптимальні технологічні рішення та об’єднати наші з Вами зусилля для досягнення нових переваг та можливостей діяльності!