Фірма Eisele – це родинна фірма з майже 130-річною історією. Компанія вироб­ ляє і поставляє першоклас-не обладнання для с/г про-мисловості та біогазових­ установок.

Фірма Eisele – це родинна фірма з майже 130-річною історією. Компанія вироб­ ляє і поставляє першоклас-не обладнання для с/г про-мисловості та біогазових­ установок. Якість продукції дозволяє компанії Eisele утримувати високі позиції і по праву бути лідерами рин-ку Німеччини. Розвиток під-приємства під керівництвом вже четвертого покоління Айзеле відзначено числен-ними новими розробками насосів і міксерів. У фокусі устремлінь роду Eisele стоїть професійне комп-лексне обслуговування і діа-лог з клієнтами, постачальни-

ками і висококваліфікованими співробітниками фірми. Крім того, важливою складовою фі-лософії фірми Eisele є щільна, глобальна мережа збуту. По-стійна оптимізація виробничих процесів неухильно підвищує конкурентоспроможність ба-гатої традиціями фірми Eisele і на міжнародному ринку. Асортимент продукції компанії Eisele для сільсько-го господарства Міксери і насоси компанії Eisele отримали визнання у всьому світі завдяки надійній роботі навіть після багаторіч-ного постійного використання. Високі вимоги до якості компанія пред’являє при виго-

товленні техніки для сучасних сільськогосподарських підпри-ємств. Особливо це стосуєть-ся двигунів власного вироб-ництва. Задоволеність клієнтів продукцією компанії Eisele го-ворить сама за себе, а їхні від-гуки та побажання стимулюють постійні нові розробки.
Насоси:
Занурювальні насоси AT/ATF/GTF Вертикальні насоси VM/VMU/ VHM/VHG/VG/ VRM/VRG/VKM/ VKG Роторні насо-си DK Роторні насо-си DK з дробар-кою Будівелні і ка-налізаційні насо-си BS/BSD/BSG

Залиште відгук