Свіжа прохолода: обираємо вентилятори

Умови утримання дійних корів – один із вирішальних чинників, що впливає на продуктивність худоби. Аби тварини мали змогу реалізувати свій потенціал, найпростіше та й водночас найскладніше – забезпечити їх комфортними умовами мікроклімату. На українському ринку представлена велика кількість вентиляторів. Але ж який із них придатний саме для вашого корівника?

Bелика рогата худоба найліпше почувається за температури довкілля 13°С, а заморозки 15°С і навіть 30°С їй зовсім не шкодять (за умови повного забезпечення тварин високоякіс ним кормом). Та за підвищення температури по над 20°С у тварин може виникнути тепловий стрес. Граничні вимоги щодо мікроклімату тва ринницьких приміщень встановлено у Законі про захист тварин, що діє в Європейських країнах: ви сунуті й вимоги щодо вмісту шкідливих газів у по вітрі приміщень: лімітований вміст аміаку, дво окису вуглецю та сірководню.

Приміром, у зоні відпочинку тварин у телятнику температура повітря не має перевищувати 25°С, а в перші 10 днів після народження тварини – не нижче 10°С, пізніше – не нижче 5°С. Відносна вологість повітря в цих приміщеннях має бути в межах 60–80%.

Та насправді оптимальні показники температу ри залежать від рівня продуктивності кожної тва рини. Для корів із середньою продуктивністю це від 7 до 17°С, що вища продуктивність, то все ближче показники оптимальної температури на ближаються до 0.

Чисте й свіже повітря в корівнику

На ринку існує безліч різних систем вентиляції, які відповідають за забезпечення оптимального мікроклімату у виробничих тваринницьких при міщеннях. Найдешевша, звісно, природна венти ляція, та вона часто буває неефективною і ви тратною (потребує додаткового спеціального оснащення для охолодження повітря). Тому май же кожна ферма нині використовує механічну вентиляцію. Примусовий рух повітря навколо тіла тварини прискорює випаровування й забезпечує ефект охолоджения. А пірвищення швидкості повітря від 0,90 до І,35 м/с еквівалентно до зниження температури в корівнику на 4 6°С. Деякі моделі вентиляторів дають змогу досягти ефекту охолодження навіть до 8°С. Таким чином можна можна мінімізувати або повністю запобігти тепловому стресу в худоби, забезпечуючи приплив чистого і прохолодного повітря в приміщення.

У кожної моделі свої переваги

Аби визначитися із вибором тієї чи іншої моделі вентилятора, слід орієнтуватися на вихідні дані конкретного приміщення: його розміри, особливості конструкції, кількість та групи тварин тощо.

Найпопулярнішими є стельові й осьові моделі вентиляторів. Стельові вентилятори ( діаметром до 7320 мм) передбачені для великих і вискоих корівників. Такі вентиялтори завдяки своїй конструкції та великому діаметру рухають великий об’єм повітря в усіх напряиках за малої швидкості. Один такий вентилятор має потужність 5 звичайних моделей.

Осьові ветилятори можуть створювати ефект охолодження лише локально (приміром над кормовимт столом). Тому, аби забезпечити ефект охолодження в усьому приміщенні, їх слід правильно встановлювати, оскільки вони створюють ефективний повітряний обмін.

Зауважимо, що механічна вентиляція запобігає застою повітря у кроівнику. Адже вентилятори збільшують швидкість руху повітря в усій будівлі, при цьому свіже повітря потрапляє і рівномірно охолоджується в усіх зонах приміщення. Це дуже важливо, адже корова перебуває у корівнику85% свого продуктивного життя.

Прискорення руху повітря потужними вентиляторами найліпший захід проти теплового стресу та досягнення оптимальних умов утримання худоби: покращує споживання корму, підвищує продуктивність корів. Та аби зробити оптимальний вибір для певного тваринницького приміщення та правильно розрахувати потужність, кількість вентиляторів, слід звернутися за консультиацією до експертів

Функціональні особливості вентиляторів

Стельовий вентилятор Осьовий вентилятор
Використовують тільки для високих корівників (висота від 5 м) Необхідна більша кількість ветиляторів ніж стельових
Працює лише з частотним регулюванням Потрібна більша кількість кабелю
+ енергоефективний
+ малошумний
+ необхідна менша кількість вентиляторів, ніж осьових
+ алюміннієві лопаті
+ довга тривальсть використання
+ швидка амортизація
Більш трудомісткий монтаж
+ використовують як для високих, та і для низьких корівників
+ працює як з частотним регулюванням, так і з регулюванням вручну
+ корпус із скловолокна, лопаті з алюмінію
+ довготривале використання
+ ефективний теплообмін