Тільки індивідуальний підхід

Сучасний виробник обладнання для птахівництва має бути гнучким і вміти налаштовува ти виробництво під технологічні вимоги клі єнта, вважає генеральний директор компанії «Прюллаге» Людгер Прюллаге

Компанія «Прюллаге» не так давно на ринку України, проте вже відома за її межами як надійний виробник обладнання для підлогового й кліткового утримання птиці, вентиляції і системи кондиціонування пташників, годівлі й напування, а також виробляє яйцесортувальні машини, різні складникові й обладнання для утримання свиней. Виробничі потужності компанії розташовано в Німеч чині, продукція постачається майже в усі країни світу. Генеральний директор компанії Людгер Прюллаге роз повів журналу «Наше Птахівництво» про основні новинки компанії, а також про загальні тенденції, що формуються нині на ринку обладнання для птахівництва.

Пане Людгере, розкажіть, що нового нещодавно випус тила «Прюллаге» для птахівничого ринку? Чи є щось, що може суттєво полегшити роботу в пташнику або поспри яти підвищенню продуктивності птиці?

– Одна з наших основних новацій для птахівничого ринку пов’язана з розвитком напряму автоматизації й комп’ютеризації виробництв — це новий комп’ютер із сенсорним екраном БРБтач. Він забезпечує високий рівень візуалізації виробничого комплексу, його швидкість вища за попередню модель, також він дуже простий в експлуатації. Цей комп’ютер може повністю керувати мікрокліматом у пташнику, комбікормовою установкою, зважуванням корму, птиці, регулювати підігрів підлоги, світлові програми тощо. Одним словом — увесь менедж мент птахоферми нині може підтримуватись і керуватись цим комп’ютером.

Ще одна новинка, яку нещодавно ми почали пропо нувати нашим клієнтам, — система підігріву підлоги у пташнику. Така послуга дуже актуальна та має попит у бройлерному виробництві. Наступна новинка, якою ми також дуже пишаємося, — ніпельна напувалка для індиків. До речі, багато індичих виробництв по всьому світу досі працюють з чашкови ми напувалками. Хоча ніпельна напувалка зручніша й сучасніша.

В Німеччині наразі дуже багато індичих господарств переходять на ніпельні напувалки, бо ті мають величезні переваги над чашковими насамперед з боку виробничої гігієни. За застосування ніпельних напувалок витрача ється менше води, й що дуже важливо — менше її роз ливається, через що підстилка завжди суха. Відсутність відкритих джерел води у пташнику дуже важлива умова для запобігання спалаху різних інфекцій, розвиток яких пов’язаний із підвищеною вологістю у приміщенні. Коли птиця споживає воду з чашкової напувалки, завжди навколо неї буде мокро. Цієї проблеми неможливо позбу тися з таким типом напування. А от після встановлення ніпельних напувалок у пташнику завжди буде сухо в тому місці, де птиця споживає воду. До того ж таку систему напування набагато легше чистити.

Ви виробляєте тільки складники й окреме устаткуван ня для птахофабрик чи також надаєте послуги будівни цтва пташника «під ключ»?

– Так, окрім виробництва повного комплексу обладнан ня для пташника ми маємо свою будівельну компанію, а також часто працюємо з підрядниками — перевіреними компаніями, яким повністю довіряємо. Тобто ми і будуємо пташники, і комплектуємо їх.

Чи трапляється у вашій практиці, що ви не можете якісно встановити обладнання через те, що до цього в будівництві приміщення було припущено серйозні помилки? Який характер можуть мати ці помилки?

– Усі системи нашого обладнання ми робимо гнучки ми. І навіть якщо якась будівельна компанія припусти лася похибки в будівництві, це не завадить нам. Хоча мені навіть дуже важко уявити, яких помилок можна припуститися в будівництві, через які ми не змогли б справитися. Наше устаткування можна адаптувати під будьяке виробництво.

Чи відрізняються якість й особливості вашого облад нання, що постачається, наприклад, на ринки Західної та Східної Європи або Америки?

Ми завжди адаптуємо наше обладнання насамперед до законодавчих вимог тієї країни, куди ми постачаємо свою продукцію. Кожна країна, зокрема і європейська, має свої приписи, норми, яких птаховиробник повинен дотримува тись і враховувати у будівництві й установленні обладнання.

Тому перш ніж виробляти обладнання для певної країни, ми вивчаємо всі законодавчі норми й повністю під них підлаштовуємося. Не дивлячись на певну універсальність обладнання, можна сказати, що воно також ексклюзивне, бо ми працюємо підлаштовуючись під кожного замовника. Намагаємося врахувати найдрібніші побажання наших клієнтів і відповідати всім вимогам сучасного виробництва.

Окрім перелічених Вами новинок, чи є ще продукція, що виробляє ваша компанія для птахівничого ринку, якою Ви особливо пишаєтесь?

– Так, звичайно. Наприклад, ми виробляємо оригінальні годівниці для індиків. Вони дуже міцні, якісні й мають тривалий термін експлуатації. Ці годівниці мають великі отвори між кришкою та самої чашею, що дає змогу спо живати корм навіть дуже великій птиці. Такі чаші забез печують доступ до корму одночасно кільком дорослим особинам, що у свою чергу сприяє значному зменшенню конкурентної поведінки у пташнику.

Завдяки високим краям цих годівниць до мінімуму зводяться втрати корму в годівлі. Також обсяги його подачі можна регулювати вручну відповідно до вікових груп птиці. Всю цю систему легко почистити й вимити. Також у нас багато цікавих розробок як для бройлерно го виробництва, так і для яєчного. Взагалі я вважаю, що загальносвітова тенденція складається таким чином, що виробництво м’яса птиці в майбутньому тільки збільшу ватиметься. Тому те, що ми виробляємо, з кожним роком матиме дедалі більший попит. Наприклад, на сьогодні є великий попит на обладнання для індичатників. Причому як в Україні, так і у Європі — виробництво індичатини в багатьох країнах світу не достатнє, тому з часом тільки зростатиме. Через це ми бачимо величезний потенціал для будівництва птахоферм для індиків й виробництва обладнання як у світі, так і в Україні