Видалення, переробка та подальше застосування гною на молочних господарствах України

У статті детально розглянуто технологію та запропоновано технологічні рішення для систем гноєвидалення у приміщеннях молочного скотарства.

В Україні для гноєвидалення в корівниках як для дійного стада, так і для молодняку найчастіше використовують систему ши- бера зі стоком, де гноївка зберігається тимчасово. Від того, за якою технологією або процедурою її видаляють із приміщень та переробляють або вивозять на поля залежить як санітарний стан корівників, здоров’я тварин, так і ефективність молоковиробництва зокрема.

Чому необхідно перемішувати гноївку
Гній ВРХ різниться, перш за все, за вмістом сухої речовини (СР): у дійних корів 7–9% СР; молодняку 10–11% СР. За зберігання рідкої маси гною на ній утворюється кірка, яка переміщається поверхнею. Тому перед відкачуванням таку гноївку слід гомогенізувати (перемішати). Адже якщо цього не зробити або перемішати погано, під час відкачування рідкої фракції в ній підвищується вміст СР у залишковій масі, через що ускладнюється процес її видалення.

Особливо це стосується рідкої маси гною молодняку: високий вміст сухої речовини значно погіршує її транспортування та перемішування.

Неправильно спланована система гноєвидалення на фермі може стати причиною замерзання і/або блокування маси гною в установці, що, своєю чергою, призводить до великих проблем!

Методи видалення гною з корівників
Існує декілька методів самопливу рідкої гноївки каналами до накопичувачів. У разі стікання в поперечний канал із накопичувачем для рідкої маси гною, вона потрапляє в розрахований за розмірами поперечний канал. Звідти рідка маса переміщається через підйом/підвищення в глибокий накопичувач. За потреби гноївка залишається в накопичувачі та перемішується за допомогою стаціонарного заглибного міксера. Вертикальний насос перекачує рідку масу гною в кінцеве сховище та за допомогою води промиває поперечний канал.

Рідка маса гною може бути видалена самопливом у розрізану трубу діаметром 600 мм із підвищенням у глибоку накопичувач. За необхідності її також можна перемішати за допомогою стаціонарного заглибного міксера, і вертикальний насос далі перекачує гноївку в кінцеве сховище або промиває трубу.

За іншою системою рідка маса стікає в кільцевий канал. Далі міксер, що глибоко установлений у каналі, починає працювати, відбувається циркуляція і маса гомогенізується. А вже вертикальний або заглибний насос перекачує рідку фракцію в кінцеве сховище для зберігання. Таку систему часто застосовують у зовнішніх стоках.

Кінцеве зберігання, включаючи наповнення цистерни
Важливо пам’ятати, що ємності сховища для гноївки мають бути розраховані не менше ніж на 6 міс. зберігання! При цьому слід брати до уваги, що крім гною там також міститиметься промивна та дощова вода. Тому для ВРХ діє розрахунок: 3,8 м3 виходу гною кожні 6 місяців на 1 гол. – GV (згідно з KTBL).

Наприклад, 500 гол. дійних корів x 1 GV x 3,8м3 = 1900 м3 необхідного об’єму для зберігання.

Внесення рідкої маси гною
Швидке й просте наповнювання цистерни для транспортування гноївки забезпечує високу продуктивність усієї системи гноєвидалення на фермі. Якщо транспортування забирає багато часу, то в такому разі слід подбати про резервні ємності.

Приземне внесення гноївки запобігає втраті азоту в ґрунті, що негативно впливає на клімат і, між іншим, коштує фермерам чималих грошей! Для досягнення максимальної ефективності варто використовувати шлангові аплікатори, які забезпечують точне розподілення рідкої маси гною.

Сепарація
Процес сепарації гноївки доцільно проводити у господарствах із поголів’ям від 150 дійних корів. У певних випадках вигідно показали себе мобільні сепараторні установки, які можна використовувати універсально.

Вміст сухої речовини твердої фракції гною становить до 35%, тому після сепарації її можна використовувати як підстилку для боксів відпочинку тварин. Завдяки цьому відпадає потреба витрачати кошти на збирання та зберігання соломи на підстилку.

До того ж об’єм сховища для зберігання фільтрату на 15% менший, ніж для не відокремленої гноївки. А залишкова рідка маса гною краще придатна для удобрення пасовищ та кормових угідь.

Техніка, задіяна у процесі гноєвидалення

Заглибний насос.
Це відцентровий насос для перекачування гноївки із кінцевого місця зберігання і накопичувача. Він занурюється безпосередньо у середовище.

Роторний насос
Самовсмоктувальний: для висмоктування/ опустошення і наповнювання накопичувача чи ємності для кінцевого місця зберігання гною.

Вертикальний насос
Це теж відцентровий насос для перекачування із кінцевого місця зберігання й накопичувача. Але його занурюють у середовище максимально до двигуна. Стандартна монтажна висота до 5,50 м. Він перемішує і подає до 12 000 л/хв.

Заглибний змішувач та кільцевий канал – змішувач
Їх використовують для перемішування в кінцевому місці зберігання та накопичувачі й занурюють безпосередньо у середовище.

Деякі моделі мають оптимальні форми лопатей для максимальної штовхаючої сили і кращого змішування.

Тракторний змішувач
Використовують для перемішування гною в накопичувачах та кінцевому місці зберігання, занурюють безпосередньо у середовище. Він має різноманітні моделі та оптимальну форму лопатей для максимальної штовхаючої сили й кращого змішування. Також його можна використовувати для заповнення транспортної цистерни зверху.

Існують поворотні та нерухомі конструкції, гідравлічні з дистанційним управлінням або вручну.