Найліпша температура для поросят, свиноматок і тварин на відгодівлі

Мікроклімат у тваринницькому приміщенні чинить великий вплив на здоров’я тварин та їхню продуктивність. Із цієї статті ви дізнаєтесь, за яких температур поросята, свиноматки і свині на відгодівлі почуваються комфортно й добре.

Від наших тварин ми хочемо отримувати високу продуктивність. Та при цьому варто тримати у фокусі те, що для цього свині мають перебувати в особливих, комфортних умовах, де вони почуватимуться добре, а отже, матимуть високий статус здоров’я. Температура в свинарнику є ключовим чинником для високих добових приростів поросят і продуктивності свиноматок. Оптимальні температура, швидкість руху повітря та його вологість у приміщенні можуть запобігти виникненню захворювань або полегшити їхній перебіг. Якщо ці параметри сильно відхиляються від ідеальних, можуть виникнути різні хвороби і навіть канібалізм.

Контроль температури

Температура в приміщеннях залежить від температури довкілля та інтенсивності тепловіддачі тварин. Оптимум температури різниться залежно від розміру й маси свиней, а також системи їх утримання. У так званій термонейтральній зоні тварини почуваються найліпше. В такому діапазоні температур вони дають найвищу продуктивність за константного споживання корму.

Восени та навесні зазвичай виникає велика різниця температур удень та вночі. Свині чутливо реагують навіть на короткочасні перепади. Коливання в 3–4°С за декілька годин можуть призвести до виникнення у них кашлю і, як наслідок – падіння продуктивності.

Для оцінки температури всередині приміщення користуйтеся термометром «мінімум-максимум». Так можна порівняти температурні показники всередині приміщення із відображеними на комп’ютері системи вентиляції. Ви також зможете контролювати коливання температури в окремих кімнатах. Сучасні системи вентиляції показують зміни температури для кожної зони. Ще одна можливість – контроль кривої температур упродовж тривалого періоду часу за допомогою реєстратора даних.

Вимірювання швидкості руху повітря

За оптимальної температури (табл. 1) швидкість руху повітря в свинарнику має бути 0,1–0,2 м/с. Адже зависока швидкість може не тільки спричинити появу хвороб, а й призвести до канібалізму тварин. Якщо цей параметр нижчий за 0,1 м/с, це зумовлює високу концентрацію шкідливих газів у повітрі та зростання тиску інфекцій аерогенних збудників у свинарнику. Це також спричинює перенесення збудників із повітрям. Висока забрудненість повітря пилом, шкідливими газами і збудниками інфекцій у приміщенні може спровокувати у свиней кашель.

Висока швидкість повітря бажана лише тоді, коли необхідно створити ефект охолодження. Чи впливають протяги на стан здоров’я свиней негативно, це залежить не лише від швидкості руху повітря, а й від температури припливного повітря. Що вона вища, то більшою може бути швидкість руху повітря, без загрози здоров’ю тварин.

Коментар фахівця
Вернер Гайслер, викладач, інженер науково- дослідного центру в місті Боксберг (Німеччина):

– Великий крок було зроблено у дослідах систем кліматичного контролю. Власне, одне з наших останніх досягнень – геотермічна система вентиляції. Це вдосконалений та модернізований вид уже давно існуючої системи підвальної вентиляції. Найголовніше – правильне планування системи вентиляції. При цьому слід враховувати розміри будівлі, вік тварин, що там утримуватимуться (для різних відділів планування буде різним), а також місцеві кліматичні умови. За цієї системи спостерігається зниження концентрації СО2 та аміаку в приміщенні.

Серед інших переваг: немає потреби у складному й дорогому обладнанні припливної вентиляції, відсутність конденсату, не надто суворі вимоги до систем витяжної вентиляції. Під час облаштування такої системи виникають додаткові витрати, пов’язані з будівництвом геотермічної (кам’яної) подушки. Втім, на противагу цим витратам геотермічна система припливної вентиляції дає господарству можливість виграти економічно й в інших аспектах.

Контроль вологості повітря

Вологість повітря в свинарнику залежить від віддачі пари тваринами і, власне, вологості припливного повітря. Оптимальні показники вологості в свинарнику – 60–80%. Якщо вологість повітря буде менше за 40%, це може спровокувати висихання слизової оболонки свиней. Війки миготливого епітелію, розташовані на слизовій оболонці, очищують дихальні шляхи та можуть послабити свою функцію через її висихання. Висока вологість повітря призводить до утворення конденсату вологи й до того, що зволожені поверхні в зонах відпочинку погано висихають. Для грибів та інших мікроорганізмів вологе повітря – ідеальне середовище для їхнього розмноження, а серед тварин може викликати агресію та навіть канібалізм.

Регулюйте коливання температур

Восени та навесні варто стежити за різкими коливаннями зовнішньої температури. Адже в цей час системи вентиляції сильно навантажені. У свинарнику впродовж дня не має бути різких коливань (у 3–4°С) температури. Працівники повинні постійно контролювати показники температури в свинарнику в міжсезоння, і за потреби оптимізувати встановлені параметри вентиляції. Ці параметри мають відповідати потребам тварин.

Діапазон регулювання – температурний інтервал, де вентилятор працює між мінімальною і максимальною потужністю. Від діапазону регулювання залежить те, як швидко вентиляційна установка зреагує на зміни температури в певній ділянці свинарника. Ці налаштування слід змінювати щосезону. Завеликий діапазон регулювання (8–10°С) призводить до того, що вентиляційна установка дуже повільно реагуватиме на коливання температури. В такому разі в приміщенні може швидко стати спекотно, оскільки вентиляція не спрацює вчасно. Саме влітку це може становити небезпеку для тварин, адже свині швидко піддаються температурному стресу. Завузький діапазон регулювання (1– 2°С), навпаки, діє так, що вентиляційна система швидко вмикатиметься на більшу потужність, що призведе до значних витрат енергії.

Оптимально встановлений діапазон регулювання (табл. 2) особливо важливий для перевірки неочікуваних різких падінь температури. Вентилятор реагує лише тоді, коли фактична температура виявиться нижче встановленого температурного режиму та додаткового діапазону регулювання. За встановленої температури 21°С і діапазону регулювання 4°С вентилятор сам повільно починає регулювати температуру приміщення лише після досягнення 25°С. У приміщеннях із поросятами, в яких підтримують температуру на рівні 28–32°С, діапазон регулювання можна піднімати не так сильно, як у цехах відгодівлі, де оптимальна температура зазвичай має бути 21°С.

Коментар фахівця
Юрген Кьоніг, дипл. інж., Бройєр ГмбХ (Австрія):

– Принцип роботи геотермічної системи пояснити легко. Припливне повітря всмоктується крізь прокладені під приміщенням кам’яні накопичувачі й далі потрапляє до внутрішнього приміщення або крізь припливну стелю чи експлуатаційний прохід, або як у системі підвального припливу повітря. Кам’яний накопичувач зазвичай встановлюють під конструкцією тваринницького приміщення, завдяки чому можна оптимально використовувати тепло поверхні землі. Крім того, є можливість облаштувати вже збудовані споруди накопичувачем за межами конструкції й засипати його землею. Головна перевага цієї системи припливу повітря полягає в тому, що щоденні коливання температури знижуються до мінімуму, і цілий рік у приміщенні можна утримувати постійний температурний режим. Температура за цією системою влітку відхиляється вдень і вночі лише на 1–2°С, тоді як значення зовнішньої температури може змінюватися від 15 до 20°C. Зниження коливань температур до мінімального показника сприятливо впливає на біологічну продуктивність, здоров’я і відтворення тварин.

Вимоги до температурних показників

Цех опоросу: тут слід повністю задовольняти різні вимоги до температури: для основних свиноматок – 18–20°С, для поросят – 38–39°С. Це можливо лише тоді, коли, з одного боку, облаштовані зони мікроклімату для поросят-сисунів (тепла підлога, лампи), а з другого – температурний оптимум для свиноматок лише трохи вищий 23°С. Якщо температура в цеху опоросів сильно підвищиться, зменшиться споживання корму свиноматками. Наслідком може бути лихоманка та погана молочність тварин. Якщо температура занизька, підвищується відсоток втрат поросят.

Дорощування поросят: оптимальна температура для 3-тижневих, відлучених поросят має бути в межах 29–30°С. У 4-тижневому віці такі поросята почуваються найліпше за температури 28– 29°С. Підлога з підігрівом у зоні відпочинку слугує для того, аби уникнути переохолодження тваринок. Згодом можна починати знижувати температуру щотижня на 1°С, до досягнення оптимальних 22°С.

Відгодівля: оптимальна температура за постановки поросят на відгодівлю має бути 23–25°С. В ідеалі температура в цеху відгодівлі має відповідати такій наприкінці періоду дорощування поросят. На 2°С вища, аніж наприкінці дорощування, температура буде оптимальною, аби покрити зростаючу потребу тварин у теплі в цей період і уникнути переохолодження їх у зоні відпочинку. Взимку це можна зробити, якщо завчасно перед постановкою тварин у приміщення підігріти його. Щотижня температуру можна знижувати на 1°С, допоки вона не досягне оптимальних 18–22°С. Працівники повинні стежити за тим, щоб коливання температури вдень і вночі не перевищували 3°С.

Таблиця 1. Рекомендований діапазон температур для свиней варіює за їхнім віком та системою утримання

Група тварин Повністю щілинна підлога, °С Частково щілинна підлога, °С Глибока солом’яна підстилка, °С
Поросята до 10 кг 40–28 30–24
Дорощування, 10–30 кг 28–22 25–20 22–16
Відгодівля, 30–11 кг 22–16 20–14 18–10
Свиноматки індивідуально 20–18 20–16
Свиноматки в групах 18–15 18–14 16–18
Свиноматки в цеху опоросу 21-18 20–16

Таблиця 2. Рекомендований діапазон регулювання вентиляційної системи

Літо 5–6°С
Осінь/весна 4–5°С
Зима 3–4°С